29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงเรียนดอนเมืองทหารอาการบำรุง รับครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564

โรงเรียนดอนเมืองทหารอาการบำรุง รับครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนดอนเมืองทหารอาการบำรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง     จำนวน  4  อัตรา

1. เอกพลศึกษา     จำนวน  1  อัตรา

2. เอกสังคมศึกษา     จำนวน  2  อัตรา

3. เอกคอมพิวเตอร์     จำนวน  1  อัตรา

 


ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน     จำนวน  5  อัตรา

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานบุคคล     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานบุคลากร     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานทั่วไป     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานสารบรรณ     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อมัลติมีเดีย     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ     จำนวน  1  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ (กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 337 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210) ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 กันยายน 2564

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

14 กันยายน 2564

ผู้ชม 233 ครั้ง

Engine by shopup.com