29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กันยายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ     จำนวน  2  อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์     จำนวน  1  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://lamphunhealth.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และเลือกหัวข้อ "สมัครสอบออนไลน์"

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

14 กันยายน 2564

ผู้ชม 245 ครั้ง

Engine by shopup.com