29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 23 กันยายน 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 23 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล     จำนวน  2  อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครได้ที่ www.tsm.go.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน" หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

14 กันยายน 2564

ผู้ชม 228 ครั้ง

Engine by shopup.com