22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มุ่งผลสัมฤทธิ์     จำนวน  5  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันที่ 13 กันยายน - 12 ตุลาคม 2564 (ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) โดยผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ https://tica-thaigov.mfa.go.th  ภายใต้หัวข้อ : ข่าวสาร/กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ และส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบ PDF ไปที่ Email : tica@mfa.mail.go.th  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 40302

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

20 กันยายน 2564

ผู้ชม 194 ครั้ง

Engine by shopup.com