22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รับพนักงานจ้าง จำนวน 49 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รับพนักงานจ้าง จำนวน 49 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)     จำนวน  13  ตำแหน่ง  รวม  33  อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประมง     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนกจัดการงานทัวไป     จำนวน  7  อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน  4  อัตรา

4. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา     จำนวน  3  อัตรา

5. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     จำนวน  5  อัตรา

10. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ     จำนวน  1  อัตรา

11. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล     จำนวน  3  อัตรา

12. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ     จำนวน  1  อัตรา

13. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  4  อัตรา

 


พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)     จำนวน  3  ตำแหน่ง  รวม  12  อัตรา

1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     จำนวน  3  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานกู้เงินชีพ     จำนวน  6  อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ     จำนวน  3  อัตรา

 


พนักงานจ้างทั่วไป     จำนวน  1  ตำแหน่ง  รวม  4  อัตรา

- ตำแหน่งคนงานทั่วไป     จำนวน  4  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3543-1782

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร / ใบสมัคร

 

 

21 กันยายน 2564

ผู้ชม 225 ครั้ง

Engine by shopup.com