22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ตุลาคม 2564

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


 

 

 

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา)     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล)     จำนวน  2  อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ)     จำนวน  5  อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี)     จำนวน  3  อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์)     จำนวน  3  อัตรา

7. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ     จำนวน  2  อัตรา

8. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://tisi.thaijobjob.com กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด ให้โดยอัตโนมัติ (รายละเอียด "ไฟล์ประกาศรับสมัคร" )

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

22 กันยายน 2564

ผู้ชม 442 ครั้ง

Engine by shopup.com