22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 11 ตุลาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 11 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยครู (เอกพลศึกษา)     จำนวน  1  อัตรา

2. ผู้ช่วยครู (เอกคหกรรม)     จำนวน  1  อัตรา

3. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

4. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง     จำนวน  1  อัตรา

5. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน  1  อัตรา

6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)     จำนวน  1  อัตรา

 


พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งยาม      จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งคนงานประจำโรงเรียน     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 - 11 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์เลขหมาย 0-4323-9224 หรือทางเว็บไซต์ www.kkpao.go.th (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

23 กันยายน 2564

ผู้ชม 274 ครั้ง

Engine by shopup.com