22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานเขตดุสิต รับอาสาสมัคร จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 5 ตุลาคม 2564

สำนักงานเขตดุสิต รับอาสาสมัคร จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 5 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตดุสิต เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร     จำนวน  3  อัตรา

2. ตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิปริญญาตรี     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม)     จำนวน  1  อัตรา

4. บุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขา กลุ่มงานพัฒนางานกองทุน (สปสช)     จำนวน  1  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 5 ตุลาคม 2564 ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเขตดุสิต ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบสามารถยื่นสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

27 กันยายน 2564

ผู้ชม 345 ครั้ง

Engine by shopup.com