22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความการรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 480 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 28 ตุลาคม 2564

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 480 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 28 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย     จำนวน  480  อัตรา  ดังต่อไปนี้

สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

1. พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ)     จำนวน  5  อัตรา

2. พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี)     จำนวน  264  อัตรา

3. พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี)     จำนวน  98  อัตรา

4. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ)     จำนวน  9  อัตรา

 

 

สังกัดฝ่ายบริการสินค้า

5. พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ)     จำนวน  5  อัตรา

6. พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ)     จำนวน  3  อัตรา

 

 

สังกัดฝ่ายการช่างกล

7. วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล)     จำนวน  2  อัตรา

 

 

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา

8. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา)     จำนวน  19  อัตรา

9. วิศวกร 6 (วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล)     จำนวน  1  อัตรา

10. วิศวกร 6 (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)     จำนวน  2  อัตรา

11. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง)     จำนวน  28  อัตรา

 

 

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

12. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร)     จำนวน  9 อัตรา

13. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม)     จำนวน  26  อัตรา

 

 

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

14. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา)     จำนวน  5  อัตรา

15. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ)     จำนวน  4  อัตรา

 

 


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และรายละเอียด

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ "คุณสมบัติผู้สมัคร"

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th  หรือ https://railway.thaijobjob.com  ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

30 กันยายน 2564

ผู้ชม 701 ครั้ง

Engine by shopup.com