22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างประจำจุดตรวจ ปฏิบัติงานตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสาธารณะและพนักงานขับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ จุดตรวจ Checking Point     จำนวน  6  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 043-306833 ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2564

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

04 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 270 ครั้ง

Engine by shopup.com