22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ และด้านวิจัย

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ และด้านวิจัย

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) และนายไพศาล  สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัย พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีหลักวิชาการ และงานวิจัยให้เกิดการพัฒนาสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ๒๓๔  ชั้น ๓ อาคาร ๒ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

 

 

 

05 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 76 ครั้ง

Engine by shopup.com