22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความU2T มทร.ล้านนา สร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบน็อคดาวน์ ณ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

U2T มทร.ล้านนา สร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบน็อคดาวน์ ณ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับคณะทำงาน U2T (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University to Tambon: U2T) ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบและสร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบน็อคดาวน์ ณ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา

 

 

 


 


สำหรับโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบน็อคดาวน์มีขนาด 6 x 16 เมตร ออกแบบโรงเรือนและควบคุมการก่อสร้างโดย อ.ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ ติดตั้งระบบ Smart Farm โดย อ.ณรงค์  นันทกุศล ซึ่งจะเริ่มปลูกแม่พันธุ์ต้นเก๊กฮวยในช่วงกลางเดือนตุลาคมเพื่อนำแจกจ่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

06 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 76 ครั้ง

Engine by shopup.com