22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 17 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก Website : certify.dld.go.th  ห้องข่าวสพส. - ข่าวรับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐษนสินค้าปศุสัตว์ (ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ) ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ

 

 

06 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 288 ครั้ง

Engine by shopup.com