22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ รับพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2564

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ รับพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ กรมการข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างเหมาบบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงาน (จ้างเหมารายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยปฏิบัติงานธุรการ

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยปฏิบัติงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

5. ตำแหน่ง แม่บ้าน

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเงอได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 0 4249 0542 ตั้องต่วันที่ 7 - 14 ตลุาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัคร และเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้อง และครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานต่างๆ มายื่นให้ครบถ้วน จึงจะมีสิทธิสมัคร การสมัครออนลไน์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตาม QR Code ด้านล่างท้ายของประกาศ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร จัดส่งทาง Facebook : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ หรือ E-mail: buk_rsc@rice.mail.go.th 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

06 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 188 ครั้ง

Engine by shopup.com