22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เรื่อง รับสมัครบุคคทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างยนต์     จำนวน  2  อัตรา

2. ครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้า     จำนวน  2  อัตรา

3. ครูพิเศษสอน สาขาอิเล็กทรอนิกส์     จำนวน  1  อัตรา

4. ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน     จำนวน  1  อัตรา

5. ครูพิเศษสอน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ     จำนวน  1  อัตรา

6. ครูพิเศษสอน สาขาวิชาสังคม     จำนวน  1  อัตรา

7. ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาไทย     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ ห้องสำนักงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีพโพธิ์ทอง 53 หมู่ 2 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (โทรศัพท์ 061-9178111)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

06 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 210 ครั้ง

Engine by shopup.com