22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความเทศบาลนครระยอง รับพนักงานจ้าง จำนวน 28 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 19 ตุลาคม 2564

เทศบาลนครระยอง รับพนักงานจ้าง จำนวน 28 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 19 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ  ดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง     จำนวน  1  อัตรา

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป  ดังนี้

1. ตำแหน่ง ภารโรง     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง คนงาน (เพศชาย)      นวน  16  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครระยอง และให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 ตุลาคม 2564 ระหวางเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 038-620111 ต่อ 721

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

07 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 119 ครั้ง

Engine by shopup.com