22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง คนงาน สังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 กรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง คนงาน     จำนวน  9  อัตรา

1. หมวดทางหลวงนางั่ว     จำนวน  1  อัตรา

2. หมวดทางหลวงหล่มสัก     จำนวน  2  อัตรา

3. หมวดทางหลวงหล่มเก่า     จำนวน  1  อัตรา

4. หมวดทางหลวงเขาค้อ     จำนวน  1  อัตรา

5. หมวดทางหลวงปากช่อง     จำนวน  1  อัตรา

6. หมวดทางหลวงตาดกลอย     จำนวน  1  อัตรา

7. งานอำนวยความปลอดภัย     จำนวน  1  อัตรา

8. งานไฟฟ้า     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ที่ งานสารบรรณ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5671 1443 ต่อ 21

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

07 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 195 ครั้ง

Engine by shopup.com