22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2564

โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน รวมทั้งสิน     จำนวน  11  อัตรา

1. กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาไทย     จำนวน  3  อัตรา

2. กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ     จำนวน  3  อัตรา

3. กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาจีน     จำนวน  1  อัตรา

4. กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์     จำนวน  2  อัตรา

5. กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา     จำนวน  1  อัตรา

6. กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

07 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 321 ครั้ง

Engine by shopup.com