22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน  18  อัตรา  ประกอบด้วย

1. ประชาชนทั่วไป     จำนวน  8  อัตรา

2. บัณฑิตจบใหม่     จำนวน  8  อัตรา

3. นักศึกษาหรือผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ     จำนวน  2  อัตรา

 

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครแบบออนไลน์เท่านั้น โดยผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://1t1U.snru.ac.th มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 4297 0021

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร / สมัครงาน

 

 

07 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 180 ครั้ง

Engine by shopup.com