22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 10 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 10 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว วพม. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานธุรการ ชั้น 4 วพม. (หญิง/ชาย)     จำนวน  1  อัตรา

2. พนักงานธุรการ ชั้น 1 วพม. (หญิง/ชาย)     จำนวน  4  อัตรา

3. พนักงานรักษาสถานที่ วพม. (หญิง/ชาย)     จำนวน  2  อัตรา

4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 2 วพม. (หญิง/ชาย)    จำนวน  1  อัตรา

5. พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 วพม. (หญิง/ชาย)     จำนวน  1  อัตรา

6. พนักงานสูทกรรม วพม. (หญิง)     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึง 20 ตุลาคม 2564 (ในวัน และเวลาราชการ) ณ อาคารตึกอำนวยการ ชั้น 2 แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและต้องสมัครด้วยตนเอง

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

07 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 191 ครั้ง

Engine by shopup.com