22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับลูกจ้างโครงการ จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับลูกจ้างโครงการ จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ตำแหน่ง

2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง

3. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 


หน้าที่ :  ผู้ช่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านการตรวจสอบและรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐษน

 

วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครสามารถส่ง RESUME ได้ที่ : pds_blpd@dss.go.th หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2564

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

07 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 339 ครั้ง

Engine by shopup.com