22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครพนักงาน จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 17 ตุลาคม 2564

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครพนักงาน จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 17 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโสหรือปฏิบัติการ     จำนวน  2  อัตรา

2. พนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสหรือปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

3. พนักงานนโยบายและแผนอาวุโสหรือปฎิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

4. พนักงานการเงินอาวุโสหรือปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

5. พนักงานบริหารงานบุคคลอาวุโสหรือปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( http://www.tedfund.mhesi.go.th ) และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: napassawan.p@mhesi.go.th  โดยให้ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ระหว่างวันที่ 4 - 17 ตุลาคม 2564 ภายในเวลา 23.00 น. (เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร / สมัครออนไลน์

 

 

08 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 346 ครั้ง

Engine by shopup.com