22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 38 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 15 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 38 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 15 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  3  อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล     จำนวน  2  อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  12  อัตรา

9. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

10. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก     จำนวน  9  อัตรา

11. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง     จำนวน  1  อัตรา

12. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา     จำนวน  3  อัตรา

13. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ http://spr.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และเลือกหัวข้อ "สมัครสอบออนไลน์"

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

08 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 378 ครั้ง

Engine by shopup.com