22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความประกันสังคม ชวนนายจ้าง ตรวจสอบอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี (e-rate) บนหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

ประกันสังคม ชวนนายจ้าง ตรวจสอบอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี (e-rate) บนหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

หมวดหมู่: แรงงาน

 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง สำนักงานประกันสังคม โดยกองทุนเงินทดแทน มีหน้าที่หลักในการดูแลลูกจ้างแทนนายจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน โดยดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนจากนายจ้างเพียงฝ่ายเดียวเป็นรายปี ซึ่งคำนวณจากค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้าง โดยการกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปีให้กับนายจ้าง ที่คำนวณจากเงินสมทบที่นายจ้างและสถิติการประสบอันตราย อย่างไรก็ดี เพื่อให้นายจ้างเข้าใจการคำนวณอัตราเงินสมทบ สำนักงานประกันสังคม โดยกองทุนเงินทดแทน ได้มีการพัฒนาระบบแจ้งอัตราเงินประจำปี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองทุนเงินทดแทน (e-rate) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างในการรับข่าวสารต่าง ๆ และสามารถใช้งานผ่านทางระบบ e-service ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th  โดยนายจ้างสามารถตรวจสอบอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เรียกดูรายละเอียดการคำนวณอัตราเงินสมทบตาม ค่าประสบการณ์ประจำปี รวมทั้งพิมพ์ใบแจ้งอัตราเงินสมทบประจำปีได้ด้วยตนเอง แทนการจัดส่งไปรษณีย์

​เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำขั้นตอนการแจ้งอัตราเงินสมทบประจำปีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทุนเงินทดแทน (e-rate) เพื่อให้นายจ้างใช้งานได้อย่างถูกต้อง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ


 

08 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 71 ครั้ง

Engine by shopup.com