22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความเสมา3 ลงพื้นที่ปัตตานีตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปิดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ “การเล่น เรียน รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย "ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี

เสมา3 ลงพื้นที่ปัตตานีตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปิดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ “การเล่น เรียน รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย "ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ “การเล่น เรียน รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย " ร่วมกับ อพวช. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดไว้เป็นที่ระลึก เป็นประวัติแก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี และผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ

 

 

ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การเปิดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ “การเล่น เรียน รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย Science in Traditional Toys"ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี ครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไป เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับสำนักงาน กศน.และสถานศึกษาในสังกัด กศน. ในพื้นที่ และที่สำคัญคือ การประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับต่างๆ เพื่อร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างคนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ ส่งผลให้คนได้รู้จักการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการคิดที่ถูกต้อง สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนปัตตานี การลงพื้นที่ตรวจราชการครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ แก่คณะครู บุคลากร พบปะเครือข่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี นอกจากนี้ยังเป็นการมารับทราบปัญหา จากทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป

 

นภัสสรณ์/ข่าว

10 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 131 ครั้ง

Engine by shopup.com