22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความพิธีเปิดงาน "มหกรรมวิชาการจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน (QuickWin)

พิธีเปิดงาน "มหกรรมวิชาการจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน (QuickWin)

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมวิชาการจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน (QuickWin) ของกระทรวงศึกษาธิการ" พร้อมมอบเกียรติบัตร การประกวดโครงงาน โคกหนองนา โมเดล ให้กับผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 59 ทีม และเยี่ยมชมนิทรรศการ 68 บูธใน 9 กศน.อำเภอ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว โดย นายวรรณวิจักษณ์ กุศล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง โดยจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน(QuickWin) โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอทั้ง 9 แห่ง ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ภาคีเครือข่าย เจ้าของแหล่งเรียนรู้ และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ของจังหวัดสระแก้วอย่างเคร่งครัด

10 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 128 ครั้ง

Engine by shopup.com