22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนายแพย์ปฏิบัตการ     จำนวน  2  อัตรา

1. กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี     จำนวน  1  ตำแหน่ง

2. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี     จำนวน  1  ตำแหน่ง

 


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกรรมจากแพทยสภา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทรายรายละเอียดรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077 915600 ต่อ 2235-2238 หรือสามารถ Download ประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่ Website โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ http://www.srth.moph.go.th/ 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

11 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 101 ครั้ง

Engine by shopup.com