22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 41 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 41 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  9  อัตรา

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 1 อัตรา

- สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 3 อัตรา

- กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จำนวน 1 อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ     จำนวน  24  อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 อัตรา

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด     จำนวน  1  อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่งพี่เลี้ยง     จำนวน  7  อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.dep.go.th  หัวข้อข่าวสมัครงาน "รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" หรือเว็บไซต์ dep.thaijobjob.com 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

11 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 480 ครั้ง

Engine by shopup.com