22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 15 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 15 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเภสัชกร     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม     จำนวน  4  อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน  3  อัตรา

8. ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่งพนักงานบริการ     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

11 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 144 ครั้ง

Engine by shopup.com