22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา รับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 29 ตุลาคม 2564

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา รับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 29 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นพนักงานดับไฟป่า (TOR) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานดับไฟป่า     จำนวน  5  อัตรา

- มีสัญชาติไทย

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 044-312-711 สำนักงาน, 095-621-4113 คุณเทพนุรัตน์

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

11 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 157 ครั้ง

Engine by shopup.com