22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความรมว.เฮ้ง มอบ จักรเย็บผ้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ จ.ชลบุรี ให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้

รมว.เฮ้ง มอบ จักรเย็บผ้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ จ.ชลบุรี ให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบจักรเย็บผ้า จำนวน 2 หลัง ให้แก่นางพรรณี เผือกหอย เนื่องจากที่มีผู้เดือดร้อนด้านการประกอบอาชีพในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานประกันสังคมมาตรา 40 ณ บริเวณชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

 

 

 โดย นายสุชาติ กล่าวว่า การมอบจักรเย็บผ้า จำนวน 2 หลัง ให้แก่ผู้เดือดร้อนด้านการประกอบอาชีพในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพรับงานไปทำที่บ้าน เนื่องจากที่มีผู้เดือดร้อนด้านการประกอบอาชีพได้ร้องขอความช่วยเหลือมายังกระทรวงแรงงาน ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานและแรงงานนอกระบบที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ และสั่งการให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือโดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้อย่างยั่งยืน ผมจึงได้มอบหมายให้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี โดยนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ได้ลงพื้นที่ ไปพบนางพรรณี เผือกหอย บ้านเลขที่ 166/ 117 ชอย 19 ถนนบางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อประสานงานและพบว่าผู้เดือดร้อนและครอบครัวประกอบอาชีพเย็บผ้าส่งตามคำสั่งซื้อจากเดิมมีรายได้เดือนละ ประมาณ 20,000 บาท แต่ประสบปัญหาด้านสุขภาพเส้นเลือดในสมองตีบ จึงทำให้ต้องขายจักรเย็บผ้า และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ในปัจจุบันอาการดีขึ้นและยังประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ แต่ทำได้เพียงรับงานมาแล้วออกแบบและตัดผ้าส่งให้คนอื่นเย็บ โดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 3,000 บาท ต่อเดือน ทำให้รายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว ทางผู้เดือดร้อนต้องการรับความช่วยเหลือ โดยต้องการจักรเย็บผ้าเพื่อเพิ่มรายได้ในครอบครัวเนื่องจากผู้ขอรับความช่วยเหลือมีทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้า หากมีจักรเย็บผ้าจะทำให้มีรายได้เพิ่มและคนในครอบครัวมีงานทำ ซึ่งการให้ความช่วยเหลือในการจัดซื้อจักรเย็บผ้า จำนวน 2 หลัง จะสามารถทำให้ในอนาคตจะสามารถขยายผลให้ นางพรรณี เผือกหอย ได้เป็นสมาชิกกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ของกรมการจัดหางาน และสามารถกู้ยืมเงินกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อขยายกิจการต่อไป

 

 ทั้งนี้ ผู้ที่รับงานไปทำที่บ้าน ถือว่าเป็นแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัคใจ (มาตรา 40) ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอื่นๆ ตามจำนวนเงินที่จ่ายสมทบ

 

 

11 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 58 ครั้ง

Engine by shopup.com