22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รับครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รับครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. สังคมศึกษา (วุฒิปริญญาตรี ค.บ.สังคมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

2. การบัญชี (วุฒิปริญญาตรี บธ.การบัญชี หรือ บช.บ.การบัญชี) จำนวน 1 อัตรา

3. การเลขานุการและการจัดการสำนักงาน (ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป การเลขานุการและการจัดการสำนักงาน) จำนวน 1 อัตรา

4. ออกแบบนิเทศศิลป์ (วุฒิปริญญาตรี ออกแบบ ศิลปกรรม สสถาปัตถกรรมศาสตร์บัณฑิต) จำนวน 1 อัตรา

5. ดิจิทัลกราฟิก (วุฒิปริญญาตรี มัลติมีเดีย สื่อนฤมิต คอมพิวเตอร์ สร้างสรรค์คอนแทนต์ดิจิทัล สื่อดิจิทัล การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม) จำนวน 1 อัตรา

 


คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามสาขาวิชาที่สมัคร

2. สัญชาติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

3. มีใบประกอบวิชาชีพครู

4. เพศชาย ต้องมีใบ สด.43 หรือ สด.9

 

ค่าสมัคร     จำนวน 100 บาท เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัคร ณ ห้องบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

12 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 129 ครั้ง

Engine by shopup.com