22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  7  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานผ่าและรักษาศพ     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์     จำนวน  4  อัตรา

6. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ     จำนวน  2  อัตรา

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม     จำนวน  3  อัตรา

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ     จำนวน  4  อัตรา

9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์     จำนวน  2  อัตรา

10. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์     จำนวน  3  อัตรา

11. ตำแหน่ง ช่างเครื่องช่วยคนพิการ     จำนวน  2  อัตรา

12. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค     จำนวน  3  อัตรา

13. ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. - 16.00 น.)

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

12 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 109 ครั้ง

Engine by shopup.com