22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลปักธงชัย รับลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลปักธงชัย รับลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลปักธงชัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล)     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล)     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนกรังสีวิทยา (งานรังสีการแพทย์)     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่ไวป โรงพยาบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า รับสมัครตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ภาคบ่าย รับสมัครตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น.) และสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

12 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 91 ครั้ง

Engine by shopup.com