22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลวิเชียรบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ     จำนวน  6  อัตรา

2. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล     จำนวน  2  อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม)     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(การพยาบาล)     จำนวน  2  อัตรา

8. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(กายภาพบำบัด)     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(งานบริหาร)     จำนวน  2  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2564 ในวันเวลาราชการ (เช้า 08.30 - 12.00 น. / บ่าย 13.00 - 16.30 น.)

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

12 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 123 ครั้ง

Engine by shopup.com