22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลพยุหะคีรี รับลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลวิเชียรบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานเปล     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่ง คนสวน     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลพยุหะคีรี ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

12 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 103 ครั้ง

Engine by shopup.com