22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมทร.ธัญบุรี รับมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน’63

มทร.ธัญบุรี รับมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน’63

หมวดหมู่: การศึกษา

 

มทร.ธัญบุรี รับมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น ประเภทอาคารชุมนุมคน ‘ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา’ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 

 

 

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ในโครงการกำกับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน Building Energy Code หรือBEC จากคุณประกอบ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดย มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานจำนวน 2 อาคาร คือ อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ

 

 

 

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า จากผลการเข้าร่วมการตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวมีหน่วยงานภาครัฐได้ในระดับดีเด่นทั้งหมด 4 อาคาร โดย มทร.ธัญบุรี ได้รับฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น ประเภทอาคารชุมนุมคนซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด จากอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยอาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง มีพื้นที่อาคารทั้งหมด 19,140 ตารางเมตร จำนวน 4 ชั้น ซึ่งผลในภาพรวมสามารถประหยัดร้อยละ 75.47 ขณะที่อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ ประเภทอาคารสถานศึกษาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

 

ทั้งนี้ อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มีจุดเด่นในการออกแบบคือ การเลือกใช้วัสดุช่วยลดความร้อนเข้าสู่อาคาร การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเบอร์ 5 รวมถึงเลือกใช้หลอดประหยัดไฟชนิดแอลอีดีที่มีกำลังไฟฟ้าติดตั้ง 51.10 กิโลวัตต์ ส่วนตัวอาคารเลือกใช้ผนังคอนกรีตมวลเบา ใช้กระจกลามิเนตที่มีความหนา 6 มิลลิเมตร ขณะที่หลังคาเลือกใช้เป็นเมทัลชีทติดฉนวนความร้อน ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญทางด้านการนำองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

 

 

 

อย่างไรก็ตาม มทร.ธัญบุรี ยังคงรณรงค์นักศึกษา และบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่องให้ร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีตระหนักและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

#มทรธัญบุรี #สมัครด่วน  #มอบฉลากแบบอาคาร #อนุรักษ์พลังงาน

13 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 110 ครั้ง

Engine by shopup.com