22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยมีพระราชกิตติรังสี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม และในวันเดียวกันนี้ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.ยังได้พบปะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด สถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

13 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 98 ครั้ง

Engine by shopup.com