04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับพนักงานจ้าง จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับพนักงานจ้าง จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)     จำนวน  5  ตำแหน่ง  9  อัตรา  ประกอบด้วย

1. ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกคณิตศาสตร์     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกฟิสิกส์     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกภาษาจีน     จำนวน  2  อัตรา

4. ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกคหกรรม     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

- ด้านเคมี     จำนวน  1  อัตรา

- ด้านฟิสิกส์     จำนวน  1  อัตรา

- ด้านชีววิทยา     จำนวน  1  อัตรา

 


ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)     จำนวน  1  ตำแหน่ง  2  อัตรา  คือ

1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     จำนวน  2  อัตรา

 


ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป     จำนวน  1  ตำแหน่ง  2  อัตรา  ประกอบด้วย

1. ตำแหน่งภารโรง     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งแม่ครัว     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

19 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 219 ครั้ง

Engine by shopup.com