04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 26 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 26 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร     จำนวน  2  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. 02 432 6167 - 8 ต่อ 5030, 5031, 5032

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

29 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 297 ครั้ง

Engine by shopup.com