04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงาน คปภ. รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

สำนักงาน คปภ. รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ลูกจ้างเพื่อดำเนินโครงการ "เพิ่มเประสิทธิภาพการดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการฉอฉลประกันภัย" เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย ของสำนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีระบบ สามารถติดตามตรวจสอบได้     จำนวน  5  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. สามารถ Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/1v6Lr91rCCbhFkMt7  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

21 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 252 ครั้ง

Engine by shopup.com