27 มกราคม 2565

ดูบทความกรมยุทธศึกษาทหารบก รับบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 3,080 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 5 มกราคม 2564

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 3,080 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 5 มกราคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักเรียนนายสิบทหารบก ผนวก ก จำนวน 2,500 อัตรา (ทหารกองประจำการ 2,000 ตัว และบุคคลพลเรือน 500 อัตรา) ดังนี้

ประเภทการรับสมัคร

- บุคคลพลเรือน

- ทหารกองประจำการ (ทุกเหล่าทัพ)

- พลอาสาสมัคร (ประจำการ) สังกัดกองทัพบก

- อาสาสมัครทหารพรานชาย สังกัดกองทัพบก

- ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เฉพาะผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำกองทุกเหล่าทัพ)

 

 

2. ทหารกองหนุนส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ ผนวก ข จำนวน 200 อัตรา

- รับสมัครทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือทหารกองประจำการที่รับราชการครบ 1 ปี (มีกำหนดปลดจากกองประจำการภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565) ในเหล่าทหารราบ, ทหารม้า, ทหารปืนใหญ่, ทหารช่าง และทหารสื่อสาร

 


3. ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ผนวก ค จำนวน 80 อัตรา

- เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสสดีอำเภอ เสมียนสำนักงานสัสดีจังหวัด เสมียนฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบก และตำแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่กองทัพบก

 

 

4. ทหารอาสา อัตรานายทหารประทวน ผนวก ง จำนวน 300 อัตรา

- รับสมัครสอบกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประเภทนายทหารประทวน แบบทำสัญญาจ้งคราวละไม่เกิน 4 ปี โดยสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกิน 4 ปี (รวมระยะเวลาการจ้างไม่กิน 8 ปี) เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบแบบออนไลน์ (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึง 5 มกราคม 2565 เวลา 24.00 นาฬิกา โดยตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำการรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ ได้ทางเว็บไซต์กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

ผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกฯ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภทตามเงื่อนไขการรับสมัครตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนดได้ทางเว็บไซต์ https://rta.mi.th  (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th  (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th  (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th  (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)

( ต้องอ่านรายละเอียดที่ไฟล์  ประกาศรับสมัคร )

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

03 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 3634 ครั้ง

Engine by shopup.com