04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมราชทัณฑ์ รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 285 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 26 พฤศจิกายน 2564

กรมราชทัณฑ์ รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 285 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 26 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครคดัเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ     จำนวน  3  อัตรา

4. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ     จำนวน  2  อัตรา

5. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติกร     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     จำนวน  275  อัตรา

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 พฤศจิกายน 2564 ที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th  หัวข้อ "การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์" หรือ เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

08 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 667 ครั้ง

Engine by shopup.com