04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสถาบันประสาทวิทยา รับพนักงานจ้าง จำนวน 19 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2564

สถาบันประสาทวิทยา รับพนักงานจ้าง จำนวน 19 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  2  อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน     จำนวน  4  อัตรา

6. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร     จำนวน  4  อัตรา

8. ตำแหน่ง พนักงานบริการ     จำนวน  2  อัตรา

9. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  4  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 8.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

12 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 143 ครั้ง

Engine by shopup.com