04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัวไป จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2564

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัวไป จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข 

 

 

ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล     จำนวน 2  อัตรา

6. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศหญิง)     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  7  อัตรา

8. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 14 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

15 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 161 ครั้ง

Engine by shopup.com