04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความU2T มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า

U2T มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

คณะทำงาน U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เชียงราย และงานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา และ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ให้แก่มหาวิทยาลัย) เฟส 1 โดยในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน ติดตามผลการส่งเสริมการเกษตร การทำปุ๋ยหมัก และการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในข้าวสุกเพื่อใช้ในภาคเกษตร เป็นการลดต้นทุนทางการเกษตรและสร้างรายได้ให้กับชุมชน, วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่ติดตาม ณ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน ติดตามการจัดทำโรงเรือนแบบปิดในการเพาะปลูกพืชปลอดสาร การใช้วัตถุดิบในพื้นที่ทำอาหารสัตว์และการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ปางควาย) และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่ตำบลดอยงาม อำเภอพาน ติดตามการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตร ตั้งแต่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบสร้างโลโก้ แนะนำการใช้สีที่แสดงถึงความเเป็นตัวตนของชุมชน นอกจากนั้นยังส่งเสริมการปลูกข้าวคาวตอง การทำไส้อั่วสมุนไพร การทำแหนมเห็ด โดยคณะทำงาน U2T เน้นสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐานต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

16 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 49 ครั้ง

Engine by shopup.com