04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลธัญบุรี เรื่อง การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     จำนวน  10  อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล    จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  5  อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ     จำนวน  2  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 4 ตึก 4 ชั้น โรงพยาบาลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2577 2600 - 2 ต่อ 455

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

17 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 106 ครั้ง

Engine by shopup.com