04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความการสนับสนุนบริการสุขภาพ รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564

การสนับสนุนบริการสุขภาพ รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศการสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ     จำนวน  4  อัตรา

2. ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://hss.thaijobjob.com

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

17 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 181 ครั้ง

Engine by shopup.com