04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564

สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ     จำนวน  6  อัตรา

- กศน.อำเภอแม่สอด

- กศน.อำเภอแม่ระมาด

- กศน.อำเภอท่าสองยาง

- กศน.อำเภอพบพระ

- กศน. อำเภออุ้มผาง

- สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

 


2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  6  อัตรา

- กศน.อำเภอแม่สอด

- กศน.อำเภอแม่ระมาด

- กศน.อำเภอท่าสองยาง

- กศน.อำเภอพบพระ

- กศน. อำเภออุ้มผาง

- สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก โดยดาวน์โหลดใบสมัครตามรูปแบบที่กำหนดที่เว็บไซต์ สำนักงา กศน.จังหวัดตาก http://tak.nfe.go.th  หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ช่วงเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 น. - 16.30 น. ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

18 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 158 ครั้ง

Engine by shopup.com