04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่: งานครู
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่ง นักการภารโรงประจำหอพัก (พนักงานทั่วไป)     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (คนสวน)     จำนวน  2  อัตรา

5. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียน www.pcshsloei.ac.th  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และสแกนส่งทางอีเมล์ pcshsloei@pcshsloei.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2564

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

18 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 141 ครั้ง

Engine by shopup.com